Nyhende

SKL sine svar til høyringsuttalar

Høyringsfristen for rapport om flaumluke og SKL si tilleggsutgreiing var 10. mai. NVE har teke i mot 36 høyringsuttalar og SKL har sendt våre kommentarar til høringsuttalane. Saka ligg no hjå NVE som gjer sine vurderingar, før dei kjem med en innstilling til Olje og Energidepartementet. Saka vert deretter avgjort hjå Kongen i statsråd. Klikk her for…

Les meir